Versionsfakta för Debian “Bookworm”

Kodnamnet för nästa stora Debian-utgåva efter Bullseye är Bookworm.

Denna utgåva startade som en kopia av Bullseye, och är för närvarande i en fas som kallas testing. (i uttestning). Detta betyder att saker inte borde gå sönder lika illa som i den instabila eller den experimentella distributionen, eftersom paket tillåts in i denna utgåva endast efter att en viss tid har gått, och när de inte har några utgåvekritiska fel rapporterade mot sig.

Vänligen notera att säkerhetsuppdateringar för testing-distributionen inte ännu hanteras av säkerhetsgruppen. Därför får uttestningsutgåvan inte säkerhetsuppdateringar i rimlig tid. Du uppmanas att för närvarande ändra dina sources.list-poster från testing till stretch om du behöver säkerhetsstöd. Se även posten i Säkerhetsgruppens FAQ för uttestnings-distributionen.

Det kan finnas ett utkast av versionfakta tillgängligt. Vänligen kontrollera även de föreslagna tilläggen till versionsfakta.

För installationsavbildningar och dokumentation om hur man installerar testing, se sidan för Debian-Installer.

För att hitta mer information om hur testing-distributionen fungerar, se utvecklarnas information om den.

Folk frågar ofta om det finns en enda förloppsmätare. Olyckligtvis finns ingen sådan, men vi kan hänvisa dig till flera olika platser som beskriver saker som behöver hända för att utgåvan skall ske:

Utöver detta, så skickar den utgåveansvarige generella statusrapporter till sändlistan debian-devel-announce.