Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Огледални сървъри на Дебиан

Дебиан се разпространява по целия свят посредствном мрежа от огледални сървъри. Това предоставя на потребителите по-удобен и бърз достъп до хранилищата.

Следните хранилища имат копия на огледалните сървъри:

Пакети на Дебиан (debian/)
Фонда с пакети на Дебиан – включва повечето .deb пакети, инсталационните файлове и изходния код.
Прегледайте списъка на огледалните сървъри, които включват хранилището debian/.
Образи на компактдискове (debian-cd/)
Хранилището за образи на компактдискове – файлове за jigdo и образи във формат ISO.
Прегледайте списъка на огледалните сървъри, които включват хранилището debian-cd/.
Стари издания (debian-archive/)
Архив на старите издания на Дебиан.
За повече информация вижте Архиви на дистрибуцията.

Информация за собствениците на огледални сървъри

Огледалата на Дебиан се поддържат от ентусиасти на доброволни начaла. Ако близо до вас все още няма добър огледален сървър и имате възможност да заделите дисково пространство и мрежова свързаност, може да създадете огледален сървър и да помогнете за по-бързия достъп до хранилищата на Дебиан. Вижте страниците с информация за създаване на огледален сървър.