Licensinformation

Denna sida presenterar några av debian-legals bidragslämnares åsikter om huruvida vissa licenser följer Debians riktlinjer för fri mjukvara (Debian Free Software Guidelines, DFSG). De flesta av dessa uppfattningar formades genom diskussioner på sändlistan debian-legal som svar på frågor från potentiella paketansvariga och licensgivare. Förfrågningar från ansvariga som överväger vissa licenser välkomnas, men vi rekommenderar de flesta ansvariga att välja en av de befintliga licenserna: GPL, LGPL, modifierad BSD eller Artistic.

Mjukvara som paketeras för Debian placeras normalt i en av fyra kategorier. Det är fri mjukvara (main), icke-fri mjukvara (non-free), fri mjukvara som delvis beror på icke-fri mjukvara (contrib) och mjukvara som inte kan vidaredistribueras (medföljer inte). Debian Policy, kapitel 2 förklarar precis hur DFSG kan användas i förhållande till arkivet. Om man har några tvivel, bör man skicka ett engelskspråkigt e-postmeddelande till debian-legal rörande licenser inklusive text tillhörande alla nya licenser i e-postmeddelandets kropp. Det kan vara nyttigt att söka igenom listarkiven efter namnet på licensen, innan du skickar e-post till listor med frågor om denna. Om du ändå skickar e-post till sändlistorna med frågor om en licens, vänligen inkludera länkar till några av de tidigare relevanta diskussionerna.

debian-legal är vägledande. De faktiska beslutsfattarna är ftpmasters och de paketansvariga. Men om du inte kan övertyga majoriteten av de allmänt fördomsfria bidragsgivarna till debian-legal, är det förmodligen inte tydligt att mjukvaran följer DFSG.

Då de faktiska beslutsfattarna är ftpmasters och de paketansvariga är det en mycket god idé att ta en titt på ftpmasters REJECT-OSS'en samt genomsöka site:packages.debian.org efter de licenser som du har tvivel om, för att hitta andra exempel på hur det har hanterats i Debian. (Sökningen fungerar därför att pakets copyright-filer offentliggörs på packages.debian.org som ren text.

Andra listor underhålls av Free Software Foundation och Open Source Initiative (OSI). Notera dock att Debianprojektet tar beslut på paketnivå och att listorna innehåller generella förklaringar. Det är möjligt att ha ett paket som innehåller mjukvara under en fri licens, med vissa aspekter som gör den icke-fri. Ibland så kommenterar debian-legal rörande licenser i det abstrakta, utan att den finner användning i en specifik mjukvara. Medans dessa diskussioner kan indikera möjliga problem är det ofta inte omöjligt att ge ett säkert svar för specifik mjukvara som undersöks.

Man kan kontakta debian-legal med frågor eller kommentarer rörande dessa sammanfattningar.

Licenser, som för närvarande kan hittas i Debian main är bland andra:

Om du använder en av dessa licenserna, så försök att använda den senaste versionen, och gör inte fler förändringar än högst nödvändigt, om inte annat indikeras. Licenser som är märkta med (vanlig) kan hittas i /usr/share/common-licenses i ett Debiansystem.

Licenser som för närvarande finns i avdelningen non-free (icke-fri) i arkivet är bland andra:

Ladda inte upp mjukvara under dessa licenser till main-arkivet.

Utöver detta så är en del mjukvara inte distribuerbar (exempelvis så har den inte någon licens alls), även i non-free.

Under bearbetning

För att hjälpa till med att tolka DFSG, bör du läsa igenom DFSG-FAQ'en som besvarar några vanliga frågor om DFSG och hur man analyserar mjukvara.