Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Защо да предпочетете Дебиан

Потребителите избират Дебиан за операционна система по много причини.

Главни причини

Дебиан е свободен софтуер.
Дебиан се прави със свободен софтуер с отворен код и винаги ще бъде 100% свободна. Свободна за използване, промяна и разпространение. Това е главното, което обещаваме на нашите потребители.
Дебиан е стабилна и сигурна операционна система, базирана на Линукс.
Дебиан е операционна система за широк кръг устройства - преносими, настолни компютри и сървъри. Популярна е сред потребителите заради своята стабилност и надеждност. Всеки софтуерен пакет идва с подходящи настройки по подразбиране. Доколкото е възможно, разработчиците на Дебиан осигуряват обновления по сигурността за всички пакети.
Поддръжка на широк набор от хардуер.
Поддръжката на по-голямата част от хардуера е вградена в ядрото Линукс. Възможна е и работа със затворени драйвери, когато няма работещ свободен аналог.
Лесно обновяване
Дебиан е известна с лесното си обновяване, както в рамките на текущото издание, така и до следващото издание.
Дебиан е в основата на много други проекти.
Много от най-популярните дистрибуции на Линукс като Ubuntu, Knoppix, PureOS, SteamOS и Tails се базират на Дебиан. Дебиан предоставя всички необходими инструменти за разширяване на софтуерните пакети от архива с допълнителни пакети, покриващи специфични нужди.
Дебиан е общност.
Дебиан не е просто операционна система с Линукс. Софтуерът се създава от стотици сътрудници от цял свят. Можете да бъдете част от общността дори да не сте програмист или системен администратор. Развитието Дебиан се определя от общността на основа на консенсус, благодарение на демократичната структура за управление. Понеже всчки членове на Дебиан имат равни права, не е възможно поемането на контрола от една компания. Нашите членове се простират в 60 страни, а инсталаторът е преведен на повече от 80 езика.
Множество варианти за инсталиране.
За крайните потребители предоставяме Live CD, включващо лесния за използване инсталатор Calamares, без сложни настройки. Напредналите потребители имат достъп до пълния инсталатор, а за експертите има инструменти за автоматизирано инсталиране по мрежата.

Бизнес среди

Използването на Дебиан в професионална среда носи следните допълнителни ползи:

Надеждност.
Ежедневно Дебиан доказва стабилността си по целия свят, от единични преносими компютри, до супер-компютри, стокови борси и автомобилната индустрия. Висока е популярността в академичния свят, сред научните среди и в публичния сектор.
Експертиза.
Отговорниците на пакетите не просто се грижат за интеграцията и обновяването. Често те са експерти в работата със софтуера и допринасят директно за неговото развитие. Понякога са активни участници в разработката.
Сигурност.
Дебиан предоставя поддръжка за сигурността в стабилните си издания. Системата за следене на проблемите в сигурността се използва от множество други дистрибуции и изследователи.
Дългосрочна поддръжка.
Допълнително е налице е дългосрочна поддръжка. Дългосрочната поддръжка на стабилното издание разширява периода на работа с поне 5 години. Инициативата Разширена дългосрочна поддръжка удължава този срок за ограничен набор пакети.
Облачни платформи.
Предлагат се официални образи за всички големи облачни платформи. Достъпни са инструменти за създаване на специализирани облачни инсталации. Дебиан работи във виртуална машина и в контейнер.

Разработчици

Дебиан е популярна сред разработчиците на софтуер и хардуер.

Отворена система за следене на грешките
Системата за следене на грешките в Дебиан е достъпна за всички. Ние не се опитваме да скрием факта, че програмите не винаги работят по начина, по който потребителите желаят. Потребителите са насърчавани да докладват за грешки.
IoT и вграждане.
Дебиан поддържа широк набор от малки устройства като Raspberry Pi, варианти на QNAP, мобилни устройства, домашни мрежови рутери и множество едноплаткови компютри.
Множество архитектури и ядра
Поддържаме дълъг списък от процесорни архитектури, включително amd64, i386, няколко варианта на ARM и MIPS, POWER7, POWER8, IBM System z и RISC-V. Дебиан е достъпна и за по-стари и специализирани архитектури.
Невероятно много програми
Дебиан притежава най-голямото хранилище от софтуерни пакети (59000 в момента). Използваме формат deb, известен с високото си качество.
Избор на издание.
Освен стабилното издание, имате достъп до по-нови версии на софтуера в тестовото и нестабилното издания.
Високо качество благодарение на инструментите и политиките.
Множество инструменти помагат за поддържане на високо кчаество, а политиките описват техническите изисквания към пакетите в дистрибуцията. Системата за следене на интеграцията използва autopkgtest, piuparts е софтуера за тестване на инсталирането, обновяването и премахването на пакети, а lintian е служи за задълбочен анализ и откриване на потенциални проблеми в пакетите.

Какво казват другите за нас