Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Ako môžete pomôcť Debianu?

Ak ste sa rozhodli pomôcť s vývojom Debianu, existuje niekoľko oblastí, v ktorých môžu pomôcť skúsení aj neskúsení používatelia:

 1. Môžete jednoducho testovať operačný systém a programy v ňom poskytnuté a hlásiť všetky zatiaľ neznáme omyly a chyby, ktoré nájdete, pomocou Systému sledovania chýb. Skúste tiež preskúmať chyby balíkov, ktoré používate a poskytnúť ďalšie informácie ak dokážete zopakovať popísané problémy.
 2. Ak ste skúsený používateľ, môžete tiež pomôcť ostatným používateľom prostredníctvom používateľských emailových konferencií alebo prostredníctvom kanála IRC #debian a Jabber miestnosti debian-sk@conf.netlab.cz. Ďalšie informácie o možnostiach podpory a dostupných zdrojoch sú dostupné na stránkach podpory.
 3. Môžete pomôcť prekladať aplikácie alebo informácie súvisiace s Debianom (webové stránky, dokumentáciu) do svojho jazyka, zapojením sa do prekladateľského projektu (diskusia je zaistená prostredníctvom emailovej konferencie i18n). Môžete dokonca vytvoriť novú prekladateľskú skupinu, ak pre váš jazyk ešte neexistuje. Ďalšie informácie nájdete na Medzinárodných stránkach.
 4. Môžete pomôcť udržiavať aplikácie, ktoré už sú dostupné v operačnom systéme Debian, najmä tie, ktoré často používate alebo dobre poznáte, spoluprácou na opravách (patchoch) alebo doplňujúcimi informáciami v Systéme sledovania chýb týchto balíkov. Môžete sa tiež priamo zapojiť do správy balíkov, stať sa členom skupiny tímu správcov balíkov alebo sa zapojiť do vývoja softvéru, ktorý sa vyvíja pre Debian tak, že sa zapojíte do softvérového projektu na serveri Alioth.
 5. Môžete pomôcť s tvorbou dokumentácie, a to buď prácou s oficiálnou dokumentáciou, ktorú poskytuje Dokumentačný projekt Debianu alebo spoluprácou na Debian Wiki.
 6. Môžete pomôcť s vývojom verejného vzhľadu Debianu a prispieť do webovej stránky alebo pomôcť s organizáciou udalostí na celom svete.
 7. Môžete pomôcť portovať Debian na architektúry, s ktorými máte skúsenosti, buď začatím nového alebo prispievaním do existujúceho portu. Ďalšie informácie môžete nájsť v zozname dostupných portov.
 8. Môžete pomôcť tvoriť balíky aplikácií, s ktorými máte veľké skúsenosti a považujete za vhodné pridať ich do Debianu, a tak sa stať správcom týchto balíkov. Ďalšie informácie nájdete v Kútik vývojárov Debianu.
 9. Môžete pomôcť sledovať, hľadať a opravovať bezpečnostné chyby v balíkoch Debianu. Môžete pomôcť vylepšiť zabezpečenie balíkov, zdrojov softvéru a obrazov a ďalších vecí.
 10. Môžete projektu Debian darovať vybavenie a služby, aby z toho mali prospech jeho používatelia alebo vývojári. Trvalo hľadáme spoľahlivé zrkadlá na celom svete pre našich používateľov a automatizované zostavovacie systémy pre našich portérov.
 11. Môžete vytvárať snímky obrazovky balíkov a nahrávať ich na screenshots.debian.net, aby ostatní používatelia mali možnosť vidieť ako softvér v Debiane vyzerá predtým, než ho začnú používať.
 12. Môžete pridávať značky a kategírue balíkov na webe debtags, aby ostatní používatelia jednoduchšie našli softvér, ktorý hľadajú.
 13. Pomôžte Debianu rozšíriť sa tým, že o ňom budete hovoriť a predvádzať ho ostatným.
 14. Môžete pomôcť s výročnou konferenciou Debianu, napríklad nahrávaním videí prezentácií, privítaním prichádzajúcich účastníkov, pomáhaním vystupujúcim pred ich prezentáciou, so špeciálnymi udalosťami (ako párty so syrom a vínom), s prípravou, upratovaním a ďalšími vecami.
 15. Môžete pomôcť s výročnou konferenciou Debianu, mini-konferenciami vo vašom regióne, párty Deň Debianu, párty k vydaniu, párty s triedením chybových hlásení, vývojovými šprintami a ďalšími udalosťami po celom svete.
 16. Môžete povoliť prispievanie do , aby sme sa dozvedeli, ktoré balíky sú populárne a pre každého užitočné.

Ako môžete vidieť, existuje veľa spôsobov ako môžete na projekte spolupracovať a len niekoľko z nich vyžaduje, aby ste sa stali Vývojárom Debianu. Veľa rôznych projektov má mechanizmus, ktorý umožňuje priamy prístup k stromu zdrojových kódov prispievateľom, ktorí sa preukážu ako spoľahliví a hodnotní. Typicky ľudia, ktorí zistia, že môžu získať oveľa viac zapojením sa do Debianu vstupujú do projektu, ale toto nie je vždy potrebné.