Större evenemang med betydelse för Debian

Det främsta evenemanget som Debian håller är den årliga Debiankonferensen som kallas DebConf. Det finns även flera MiniDebConfs vilket är lokala möten som organiseras av Debianprojektmedlemmar.

Undersidorna till Debianwikins evenemangssida innehåller en lista på evenemang där Debian varit/är/kommer att vara involverade.

Om du vill hjälpa till med Debians närvaro vid något av evenemangen som listas på ovanstående sidor, kontakta personen som står angiven som samordnare för evenemanget på respektive evenemangssida.

Om du vill bjuda in Debianprojektet till ett nytt evenemang, eller hjälpa till att samordna Debians närvaro vid ett evenemang, sänd e-post på engelska till sändlistan som motsvarar evenemangets geografiska position.

Om du vill hjälpa till med koordineringen av Debians närvaro vid ett evenemang bör du undersöka den bäst passande undersidan på Debian Wikins evenemangssida om det redan finns en post för detta evenemang. Om det finns, bidra där, annars kan du följa checklistan för montrar.

Om du planerar att genomföra ett föredrag så bör du skapa ett inlägg på Debianwikins evenemangssida. Efteråt så kan du lägga till din presentation på samlingen över presentationer om Debian.

Olika användbara sidor

Tidigare evenemang

Gamla evenemang från före sidan övergick till wikin kan hittas på följande sidor: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 och 1998.