Belangrijke evenementen m.b.t. Debian

Het belangrijkste evenement van Debian is haar jaarlijkse Conferentie, DebConf genaamd. Er zijn ook verschillende MiniDebConf's. Dit zijn lokale bijeenkomsten die door leden van het Debian project georganiseerd worden.

De onderliggende pagina's van de Evenementenpagina op Debian Wiki bevatten een lijst van evenementen waar Debian bij betrokken is/was/zal zijn.

Als u wilt helpen met de aanwezigheid van Debian op een van de evenementen die op de bovengenoemde pagina's vermeld worden, stuur dan een e-mail naar de persoon die als coördinator vermeld staat op de betreffende pagina.

Als u het Debian project wilt uitnodigen voor een nieuw evenement, gelieve dan een e-mail te sturen naar de mailinglijst overeenkomstig de geografische locatie van het gebeuren.

Als u de aanwezigheid van Debian op een evenement wilt helpen coördineren, kijk dan op de best passende onderliggende pagina van de Evenementenpagina op Debian Wiki of er reeds een pagina aangemaakt werd in verband met dat evenement. Zo ja, verleen daar uw medewerking - indien neen, volg de richtlijnen van de Checklist voor een stand.

Indien u wenst te zien welke koopwaar andere bedrijven produceren met het logo van Debian, welke onder meer bij evenementen gebruikt kan worden, kunt u onze koopwaarpagina raadplegen.

Indien u een voordracht plant, doet u er goed aan een onderliggende pagina aan te maken onder de Evenementenpagina op Debian Wiki. Na uw voordracht kunt u die eventueel plaatsen op de volgende pagina: De verzameling van voordrachten over Debian.

Diverse nuttige pagina's

Voorbije evenementen

Oudere evenementen van voor de overgang naar de wiki kunt u bekijken via de volgende pagina's: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 en 1998.