Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Важни събития, свързани с Дебиан

Уикито на Дебиан съдържа списък на събитията, в които проектът Дебиан е участвал, участва или ще участва.

Ако искате да помогнете в представянето на Дебиан на някое от събитията, изпратете електронна поща на координатора на събитието.

Ако искате да поканите проекта Дебиан на предстоящо събитие или да помогнете за координирането на участието на Дебиан в някое събитие, изпратете електронна поща (на английски) на адрес <events@debian.org>.

Ако искате да поканите Проекта Дебиан на ново събитие, изпратете електронна поща до пощенския списък, отвогарящ на географския район на провеждане на събитието.

Ако организирате представянето на Дебиан на дадено събитие проверете дали вече има страница в уикито и добавете нужната информация. Ако няма подходяща страница следвайте списък за проверка при организиране на щанд.

Ако планирате изнасянето на лекция добавете я в списъка на страницата със събития в уикито. След това може да публикувате презентацията в сборника с презентации за Дебиан.

Полезни страници

Минали събития

Информация за събитията, проведени преди преминаването към уикито е достъпна на следните страници: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 и 1998.