Solutions Linux

När: 31 januari-2 februari
Var: CNIT Paris-La Défense, Paris, Frankrike
Ytterligare information: http://www.solutionslinux.fr/en/

Detta är det största GNU/Linux-evenemanget i Frankrike. Det kommer äga rum vid CNIT, Paris La Defense.

Solutions Linux 2006


Debians involvering

Debianprojektet har erbjudits en monter i .Org-paviljongen.

Franska projektmedlemmar kommer presentera projektet och demonstrera Debian GNU/Linux.

Huvudsamordnare: Julien Blache

Relaterade länkar