Debian Conference 4

När: 26 maj-5 juni
Var: Porto Alegre, Brasilien
Ytterligare information: https://www.debconf.org/debconf4/

Debconf är en konferens med, för och av Debianutvecklare. Ickeutvecklare får gärna besöka, men är inte konferensens huvudmålgrupp. DebCamp kommer att hållas samtidigt med DebConf från 26 maj till 2 juni. Detta är en chans för utvecklare att samarbeta under mindre formella former. Debconf kommer också delta vid V Fórum Internacional do Software Livre, ett av de största fri programvaruevenemangen i världen, vilket äger rum 3-5 juni.


Debians involvering

Presentationer om Debiantekniker såsom Debconf, dpkg, apt, vårt spegelsystem och våra riktlinjer är välkomna, såväl som kommande och intressanta ämnen såsom Debian/BSD, Hurd och att anpassa till nya och ovanliga arkitekturer.

Huvudsamordnare: Debian-BR Team

Relaterade länkar