Europeiska konferensen för avancerad datateknik

När: 11 mars
Var: Zaragoza, Spanien
Ytterligare information: http://www.cps.unizar.es/~dire/jetai/jetai04/conferencias.htm

JETAI-konferensen hålls varje år på Zaragoza universitet. Konferensen är ett sätt för branschfolk, forskare och studenter att dela med sig av projekt och erfarenhet, och innehåller flera föredrag och seminarier. Entrén är gratis.

Debians involvering

Fri programvara representeras i år av ett föredrag av Jesus M. Gonzalez Barahona om ”Programvara som en tjänst” samt ett föredrag av Isaac Clerencia Pérez med titeln ”Debian: utveckling via Internet”.

Huvudsamordnare: Isaac Clerencia