SAGE-AU '2003

När: 4-8 augusti
Var: Australien
Ytterligare information: http://www.sage-au.org.au/conf/sage-au2003/

Detta är System Administrators Guild of Australia:s årliga konferens.


Debians involvering

Alexander Zangerl höll ett föredrag om Debian för systemadministratörer.

Huvudsamordnare: Alexander Zangerl