Desktop Linux Summit

När: 20-21 februari
Var: San Diego, Förenta staterna
Ytterligare information: http://www.desktoplinuxsummit.org/

Desktop Linux Summit är det första evenemanget för olika återförsäljare som utvecklades för att möta informationsbehoven hos de som undersöker ett byte till Linux på skrivbordet – för företags- och hemanvändare. I denna grupp finns IT- och företagsledare, akademiska ledare, medlemmar i öppen källkods-miljön och hemanvändare. Denna konferens är avsedd för beslutsfattare som för närvarande utvärderar att använda Linux i sitt hem, sin skola eller sitt företag.


Debians involvering

Debianprojektet kommer driva en monter på mässområdet och Bdale Garbee kommer delta i en paneldiskussion om framtiden för GNU/Linux på skrivbordet.

Huvudsamordnare: Bdale Garbee