IEEEs konsultnätverk

När: 13 januari
Var: San Diego, Förenta staterna
Ytterligare information: http://www.ieeeconsultants.com/change.htm

Konsultnätverket inom San Diego-sektionen av Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).


Debians involvering

Detta möte kommer innehålla en introduktion av Debian GNU/Linux. Målet är att hjälpa deltagarna att förstå installationsproceduren och grundläggande administration. Föredragshållare kommer vara Alex Perry, systemadministratör och seniormedlem av IEEE och San Diegos konsultnätverk.

Huvudsamordnare: Alex Perry