Hispalinux 2002

När: 15-16 november
Var: Madrid, Spanien
Ytterligare information: http://congreso.hispalinux.es/

Hispalinux Congress (Hispalinux 2002) är ett årligt möte mellan användare och utvecklare av fri programvara och den viktigaste Linuxkonferensen i Spanien. Konferensen organiseras av Hispalinux, den största GNU/Linux-användarföreningen i Spanien. Kongressens inriktning är presentationer av nyheter och utvecklingen av GNU/Linux och andra fri programvaruprojekt. Den ger en möjlighet för utvecklare och forskare att publicera resultatet av sitt arbete.

Debians involvering

Debianutvecklare kommer att närvara på kongressen och kommer att driva en monter. Många spanska utvecklare kommer att närvara, ytterligare demonstrationer om Debian kommer äga rum på monterns datorer. Några andra överraskningar kommer att delas ut till personer som kommer till montern.

En av dagarna (vilken bestäms senare) kommer ett ”Birds of a Feather”-möte att ägra rum. Alla Debianutvecklare som deltar kommer att närvara och, efter en kort presentation av Debianprojektet, kommer finnas tid för frågor. Föredragen kommer som vanligt handla om det publiken önskar.

Dessutom kommer några av föredragen på kongressen kommer handla om Debian eftersom de presenterar tjänster eller utvecklingar baserade på operativsystemet Debian GNU/Linux.

Tid har tilldelats för nyckelsignering, vilket ger deltagarna möjligheter att möta andra utvecklare personligen samtidigt som pålitlighetsnätverket förstärks.

Huvudsamordnare: Javier Fernández-Sanguino Peña