Linux World Expo

När: 29-31 oktober
Var: Frankfurt, Tyskland
Ytterligare information: http://www.linuxworldexpo.de/

Denna mässa har affärsfolk som huvudsaklig målgrupp. Det verkar inte förekomma fria föredrag, men en .Org-paviljong för projekt och liknande kommer finnas.


Debians involvering

Debianprojektet kommer finnas på plats med en monter inom .Org-paviljongen. Tyska projektdeltagare kommer representera projektet och demonstrera Woody-utgåvan.

Huvudsamordnare: Alexander Schmehl

Relaterade länkar