Ravensberger Computer InfoTag

När: 14 september
Var: Ravensberg, Tyskland
Ytterligare information: http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/vhsrav/lx/computertag/

Computer InfoTag i Ravensberg organiseras av en entusiastisk medlem av ett lokalt vuxenutbildningscenter för att presentera fri programvara och GNU/Linux för en större publik.

Debians involvering

Debianprojektet har bjudits in att driva en monter och demonstrera Debian GNU/Linux-distributionen och representera fri programvara under denna mässa.

Huvudsamordnare: Michael Bramer