Linux.conf.au/Debianminikonferens

När: 4-9 februari
Var: Brisbane, Australien
Ytterligare information: http://www.linux.conf.au/

Linux.conf.au 2002 är Australiens nationella Linuxkonferens. Den kommer att hållas vid Queenslands universitet, Brisbane, Australien, mellan 6-9 februari 2002. Det är den tredje konferensen i sitt slag och följer den enorma framgång som CALU 1999 i Melbourne och LCA 2001 i Sidney hade.

Debians minikonferens vid LCA 2002 är en mindre samling av olika Debianutvecklare och användare i regionen, vilken äger rum direkt före Australiens nationella Linuxkonferens, den 4-5 februari.


Debians involvering

Ett antal Debianutvecklare kommer hålla korta föredrag i olika ämnen. Diskussioner om framtida mål, en nyckelsigneringsfest, en allmän debatt och samkväm planeras för Debianminikonferensen.

För närvarande räknar vi med att träffa Anthony Towns, Russel Coker, Bdale Garbee, Brendan O'Dea, Jason Andrade (nationell spegelansvarig) plus andra som dyker upp. Detta drivs som en del av LCA 2002.

Huvudsamordnare: James Bromberger

Relaterade länkar