O'Reilly Linux Conference

När: 21-25 augusti
Var: Monterey, Kalifornien, Förenta staterna
Ytterligare information: http://conferences.oreilly.com/

The O'Reilly Linux Conference hålls mellan den 21-25 augusti 1999 på Monterey Conference Center i Monterey, Kalifornien. Två dagars introduktioner kommer att följas av en tvådagars konferens på flera olika områden, inkluderande tid för sammankomster för insända individuella presentationer angående praktisk och experimentell användning av Linux, dagliga frågestunder med ledande Linuxutvecklare, och fristående kvällssammankomster för intressegrupper.

Debians involvering

O'Reilly har vikt en monter (nummer 19) vid mässan. Debian är inblandade mellan måndag den 23:e och onsdag den 25:e.

Vi har ungefär fem platser, av vilka tre är fyllda, för hjälp i montern. Kontakta shaleh@debian.org om du är intresserad.

Kontaktinformation, O'Reilly:
John Dockery
john@oreilly.com

Huvudsamordnare: Joey Hess joey@kitenet.net