Guia del nou desenvolupador de Debian

Osamu Aoki

continguts actualitzats 

Innocent De Marchi

Traducció al català 

Version 1.2.53

2022-10-08 03:52:48 UTC


Sumari

1. Començant correctament.
1.1. Dinamisme social a Debian
1.2. Programes necessaris per treballar.
1.3. Documents necessaris per treballar.
1.4. On demanar ajuda.
2. Primers passos.
2.1. Pla de treball de la construcció de paquets Debian
2.2. Seleccionar el programa.
2.3. Aconsegueix el programa i prova'l.
2.4. Sistemes de compilació simples
2.5. Sistemes de compilació populars
2.6. Nom del paquet i versió.
2.7. Configuració de quilt.
2.8. Paquet Debian no nadiu inicial.
3. Modificar les fonts originals.
3.1. Configuració de quilt.
3.2. Apedaçant el codi font.
3.3. La instal lació dels arxius al seu destí
3.4. Diferències a les biblioteques.
4. Fitxers necessaris en el directori debian.
4.1. El fitxer control.
4.2. El fitxer copyright.
4.3. El fitxer changelog.
4.4. El fitxer rules.
4.4.1. Objectius del fitxer rules.
4.4.2. Fitxer rules predeterminat.
4.4.3. Personalització del fitxer rules.
5. Altres fitxers del directori debian.
5.1. README.Debian (LLEGEIX-ME.debian)
5.2. Fitxer compat.
5.3. Fitxer conffiles.
5.4. Fitxers nom_del_paquet.cron.*
5.5. Fitxer dirs.
5.6. Fitxer nom_del_paquet.doc-base.
5.7. Fitxer docs.
5.8. Fitxer emacsen-*.
5.9. Fitxer nom_del_paquet.examples.
5.10. Fitxers nom_del_paquet.init nom_del_paquet.default
5.11. Fitxer install.
5.12. Fitxer nom_del_paquet.info.
5.13. Fitxer nom_del_paquet.links.
5.14. Fitxers {nom_arxiu.source/}lintian-overrides
5.15. Fitxers manpage.*.
5.15.1. Fitxers manpage.1.ex
5.15.2. Fitxer manpage.sgml.ex.
5.15.3. Fitxer manpage.xml.ex.
5.16. Fitxer nom_del_paquet.manpages
5.17. Fitxer NEWS.
5.18. Fitxers {pre,post}{inst,rm}
5.19. Fitxer nom_del_paquet.symbols.
5.20. Fitxer TODO.
5.21. Fitxer watch.
5.22. Fitxer source/format.
5.23. Fitxer source/local-options.
5.24. Fitxer source/options
5.25. Fitxers patches/*.
6. Construir el paquet.
6.1. Reconstrucció completa.
6.2. «Autobuilder».
6.3. L'ordre debuild.
6.4. El paquet pbuilder.
6.5. git-buildpackage command and similar
6.6. Reconstrucció ràpida.
6.7. Jerarquia d'ordres
7. Com comprovar el teu paquet per trobar errors.
7.1. Canvis sospitosos
7.2. Comprovació de la instal·lació del paquet
7.3. Comprovar els guions del desenvolupador («maintainer scripts»).
7.4. El paquet lintian.
7.5. L'ordre debc.
7.6. L'ordre debdiff.
7.7. L'ordre interdiff.
7.8. L'ordre mc.
8. Actualitzar el paquet.
8.1. Nova revisió Debian del paquet.
8.2. Inspecció d'una nova versió de l'autor.
8.3. Nova versió del programa font.
8.4. Actualitzar el format del paquet.
8.5. Conversió a UTF-8
8.6. Recordatori per actualitzar paquets.
9. Enviar el paquet.
9.1. Enviar el paquet al repositori de Debian.
9.2. Incloure el fitxer orig.tar.gz per a la transferència del paquet al repositori.
9.3. Enviaments discontinuats.
A. Tècniques avançades
A.1. Biblioteques compartides.
A.2. Gestionant debian/nom_del_paquet.symbols
A.3. Multi-arquitectura
A.4. Construint un paquet de biblioteca compartit
A.5. Paquet nadiu Debian