Debians udviklerhåndbøger

Debians fremgangsmådehåndbog

Denne håndbog beskriver Debian GNU/Linux-distributionens fremgangsmåder (Policy). Dette inkluderer strukturen og indholdet af Debian-arkivet, flere designproblemstillinger vedrørende styresystemet, foruden tekniske krav som hver enkelt pakke skal leve op til, for at kunne blive optaget i distributionen.

Forfattere: Ian Jackson, Christian Schwarz, David A. Morris
Vedligeholder: The Debian Policy group
Status: klar
Tilgængelighed: Debian-pakke debian-policy
Seneste version:

Den seneste restructuredText-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.

Foreslåede tilføjelser til fremgangsmåderne

Supplerende policy-dokumentation:


Debians opslagsbog for udviklere

Denne håndbog beskriver procedurer og ressourcer for Debian-vedligeholdere. Den beskriver hvordan man bliver en ny udvikler, uploadproceduren, hvordan man håndterer vores fejlrapporteringssystem, postlister, internetservere, osv.

Håndbogen er en opslagsbog for alle Debian-udviklere (nybegyndere såvel som garvede).

Forfattere: Ian Jackson, Christian Schwarz, Lucas Nussbaum, Raphaël Hertzog, Adam Di Carlo, Andreas Barth
Vedligeholder: Lucas Nussbaum, Hideki Yamane, Holger Levsen
Status: klar
Tilgængelighed: Debian-pakke developers-reference
Seneste version:

Den seneste restructuredText-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Håndbog til Debian-vedligeholdere

Dette øvelsesdokument beskriver over for almindelige brugere og potentielle udviklere, hvordan man ved hjælp af kommandoen debmake opbygger Debian-pakker.

Der er fokus på den moderne pakningsstil, og der er mange simple eksempler.

Håndbog til Debian-udviklere kan betragtes som efterfølgeren til Debians håndbog for nye vedligeholdere.

Forfattere: Osamu Aoki
Vedligeholder: Osamu Aoki
Status: klar
Tilgængelighed: Debian-pakke debmake-doc
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Debians vejledning til nye vedligeholdere

Dette dokument forsøger at beskrive hvordan en Debian GNU/Linux-pakke opbygges, på et sprog så almindelige Debian-brugere (og kommende udviklere) kan være med, og med flere fungerende eksempler.

I modsætning til tidligere forsøg, er dette dokument baseret på debhelper og de nye værktøjer som er tilgængelige til udviklere. Forfatteren har gjort sit yderste for at anvende og sammensmelte tidligere beskrivelser.

Forfattere: Josip Rodin, Osamu Aoki
Vedligeholder: Osamu Aoki
Status: forældet, anvend ovenstående Debians vejledning til nye vedligeholdere (debmake-doc)
Tilgængelighed: Debian-pakke maint-guide
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Introduktion til Debian-pakning

Denne tutorial er en introduktion til Debian-pakning. Den lærer vordende udviklere hvordan man ændrer eksisterende pakker, hvordan man opretter sine egne pakker og hvordan man kommunikerer med Debian-fællesskabet. Ud over den primære tutorial, er der tre praktiske øvelser i ændring af pakken grep, pakning af spillet gnujump og et Java-bibliotek.

Forfattere: Lucas Nussbaum
Vedligeholder: Lucas Nussbaum
Status: klar
Tilgængelighed: Debian-pakke packaging-tutorial
Seneste version:

Den seneste LaTeX-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Debians menusystem

Denne vejledning beskriver Debians menusystem og pakken menu.

Pakken menu er inspireret af programmet install-fvwm2-menu fra den gamle fvwm2-pakke. Men menu prøver at give opbygningen af menuer en mere generel brugerflade. Med kommandoen updates-menus i denne pakke, er der ikke længere nogen pakker som det er nødvendigt at opdatere for hver enkelt X Window-manager, og den giver en fælles brugerflade til både tekst- og X-orienterede programmer.

Forfattere: Joost Witteveen, Joey Hess, Christian Schwarz
Vedligeholder: Joost Witteveen
Status: klar
Tilgængelighed: Debian-pakke menu HTML online

Debian Installer internals

Dette dokument har til formål at gøre Debian Installer mere tilgængelig for nye udviklere og desuden at være et centralt sted til dokumentering af tekniske oplysninger.

Forfattere: Frans Pop
Vedligeholder: Debian Installer-holdet
Status: klar
Tilgængelighed:

HTML online.

DocBook XML-kildekode online


dbconfig-common documentation

Dette dokument er rettet mod pakkevedligeholdere, som vedligeholder pakker der kræver en fungerende database. I stedet for selv at implementere den krævede logik, kan man anvende dbconfig-common til at stille de rette spørgsmål under installering, opgradering, genopsætning og afinstallering, samt oprette og putte indhold i databasen.

Forfattere: Sean Finney og Paul Gevers
Vedligeholder: Paul Gevers
Status: klar
Tilgængelighed: Debian-pakke dbconfig-common
Seneste version:

Den seneste SGML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.

Desuden også designdokumentet også tilgængeligt.

dbapp-policy

Foreslåede retningslinjer for pakker, som er afhængige af en fungerende database.

Forfattere: Sean Finney
Vedligeholder: Paul Gevers
Status: udkast
Tilgængelighed: Debian-pakke dbconfig-common
Seneste version:

Den seneste SGML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.