Installera Debian via Internet

Om du har en permanent anslutning till Internet kan du installera Debian med hjälp av den. Du kommer till att börja med att bara hämta den lilla del av Debian som krävs för att starta installationsproceduren, och sedan installera det du vill ha i tillägg inifrån installationsprogrammet.

Denna metod för installation av Debian förutsätter en fungerande internetanslutning under installationen. Jämfört med andra metoder laddar du ner mindre data eftersom processen skräddarsys efter dina behov. Ethernet- och trådlösa anslutningar stöds. Interna ISDN-kort stöds tyvärr inte.

Det finns tre sätt att installera över nätverket:

Liten cd eller usb-minnen

Följande är avbildningsfiler. Välj din processorarkitektur nedan.

För detaljer, se Nätverksinstallation från minimal cd.

Minimal cd, flexibla usb-minnen, osv.

Du kan hämta ett antal små avbildningar lämpade för usb-pinnar och liknande enheter, skriva dem till media och sedan påbörja installationen genom att starta maskinen från dessa.

Hur installation från de minsta medieformaten går till skiljer sig mellan arkitekturerna.

Se installationsmanualen för din arkitektur, speciellt kapitlet Få tag på installationsmedia, för ytterligare information.

Se följande för länkar till tillgängliga avbildningsfiler (se MANIFEST-filen för information):

Starta från nätverk

Du sätter upp en TFTP- och en DHCP- (eller BOOTP- eller RARP-) -server som tillhandahåller installationsmedia till maskiner på ditt lokala nätverk. Om BIOS på klientdatorn stöder det kan du starta Debians installationssystem från nätverket (med PXE och TFTP) och sedan fortsätta med att installera resten av Debian från nätverket.

Det är inte alla maskiner som stöder nätverksstart. På grund av det merarbete som behövs rekommenderas inte detta sätt att installera till nybörjaranvändare.

Se installationsmanualen för din arkitektur, speciellt kapitlet Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP, för ytterligare information.

Se följande för länkar till tillgängliga avbildningsfiler (se MANIFEST-filen för information):

Om någon av hårdvaran i ditt system kräver att icke-fria fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket eller hämta en inofficiell avbildning som inkluderar dessa icke-fria fastprogram. Instruktioner om hur du använder tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under en installation kan hittas i Installationsguiden.

inofficiella installationsavbildningfar för stabila utgåvan med fastprogram inkluderade