Få tag på Debian

Debian distribueras fritt över internet. Du kan hämta allting från någon av våra speglar. Installationsguiden innehåller detaljerade instruktioner för installation. Och versionsfakta kan hittas här.

Denna sida har alternativ för att installera stabila utgåvan av Debian. Om du är intresserad av uttestningsutgåvan (testing) eller instabila utgåvan (unstable), besök vår sida med versionsfakta.

Hämta en installeraravbildning

Beroende på din internetuppkoppling kan du hämta en av följande:

Använd en av Debians molnavbildningar

En officiell molnavbildning, byggd av molngruppen, kan användas på:

Köpa en cd- eller dvd-uppsättning från en av de distributörer som säljer Debian-cd

Många distributörer säljer distributionen för mindre än femtio kronor eller fem euro plus frakt (se deras webbsidor för att se om de säljer internationellt).
Några av böckerna om Debian levereras även med cd.

Här är de grundläggande fördelarna med cd-uppsättningarna:

  • Installation från cd-uppsättningarna är mer okomplicerat.
  • Du kan installera på maskiner utan internetanslutning.
  • Du kan installera Debian (på hur många maskiner du vill) utan att hämta alla paket själv.
  • Cd:n kan lättare användas för att rädda ett skadat Debiansystem.

Köpa en dator med Debian förinstallerat

Det finns flera fördelar med detta:

  • Du behöver inte installera Debian.
  • Installationen är förkonfigurerad för att passa med maskinvaran.
  • Återförsäljaren kan ge teknisk support.

Pröva Debian innan du installerar

Du kan prova Debian genom att starta ett live-system från en CD, DVD eller ett USB-minne utan att installera några filer på din dator. När du är klar kan du köra det inkluderade installationsprogrammet (med början i Debian 10 Buster är detta den användarvänliga Calamares-installeraren). Förutsatt att installeraravbildningen uppfyller dina krav så kan den här metoden vara lämplig för dig. Läs mer information om den här metoden för att hjälpa dig ta ett beslut.

Om någon av hårdvaran i ditt system kräver att icke-fria fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket eller hämta en inofficiell avbildning som inkluderar dessa icke-fria fastprogram. Instruktioner om hur du använder tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under en installation kan hittas i Installationsguiden.

inofficiella installationsavbildningfar för stabila utgåvan med fastprogram inkluderade