Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλούμε δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Γωνιά προγραμματιστών του Debian

Γενικές Πληροφορίες

Μια λίστα των τωρινών προγραμματιστών και συντηρητών, πώς να μπείτε στο Σχέδιο και σύνδεσμοι στην βάση δεδομένων των προγραμματιστών, το Καταστατικό, τη διαδικασία ψηφοφορίας, τις κυκλοφορίες και τις αρχιτεκτονικές.

Οργάνωση του Debian
Πάνω από χίλιες εθελόντριες και εθελοντές είναι μέλη του Σχεδίου Debian. Η παρούσα σελίδα εξηγεί την οργανωτική δομή του Debian, καταγράφει τις ομάδες και τα μέλη τους καθώς και διευθύνσεις επικοινωνίας.
Οι άνθρωποι πίσω από το Debian
Προγραμματιστές του Debian (DD) (πλήρη μέλη του Σχεδίου Debian) και Συντηρητές του Debian (DM), συνεισφέρουν στο Σχέδιο. Παρακαλούμε ρίξτε μια ματιά στην λίστα των Προγραμματιστών του Debian και στη λίστα των Συντηρητών του Debian για να βρείτε περισσότερα για τους ανθρώπους που εμπλέκονται, καθώς και για τα πακέτα που συντηρούν. Έχουμε επίσης έναν παγκόσμιο χάρτη των προγραμματιστών του Debian και μια γκαλερί με εικόνες από προηγούμενες εκδηλώσεις του Debian.
Πώς να μπείτε στο Debian
Θα θέλατε να συνεισφέρετε και να μπείτε στο Σχέδιο; Πάντα ψάχνουμε για καινούριους προγραμματιστές ή άτομα με ενθουσιασμό για το ελεύθερο λογισμικό με τεχνικές δεξιότητες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα.
Βάση δεδομένων των Προγραμματιστών
Μερικές πληροφορίες σε αυτή τη βάση δεδομένων είναι προσβάσιμες για όλους, κάποιες άλλες είναι προσβάσιμες μόνο στους προγραμματιστές που έχουν συνδεθεί. Η βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες όπως μηχανήματα του Σχεδίου και GnuPG κλειδιά των προγραμματιστών. Προγραμματιστές με λογαριασμό μπορούν να αλλάξουν τον κωδικό τους και να μάθουν πώς μπορούν να ρυθμίσουν την προώθηση της αλληλογραφίας τους για τον λογαριασμό τους στο Debian. Αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα μηχανήματα του Debian, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις Πολιτικές χρήσης των μηχανημάτων του Debian.
Το Καταστατικό
Το κείμενο αυτό περιγράφει την οργανωτική δομή για την τυπική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Σχέδιο.
Πληροφορίες για τις ψηφοφορίες
Πώς εκλέγουμε τους επικεφαλής μας, πώς επιλέγουμε τα λογότυπά μας και πώς ψηφίζουμε γενικά.
Εκδόσεις σε κυκλοφορία
Αυτή η σελίδα καταγράφει τις τρέχουσες κυκλοφορίες (σταθερή, δοκιμαστική, και ασταθή) και περιέχει ένα ευρετήριο των παλιών εκδόσεων και των κωδικών ονομασιών τουςε.
Διαφορετικές αρχιτεκτονικές
Το Debian τρέχει σε πολλές διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Αυτή η σελίδα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με διάφορες υλοποιήσεις του Debian, μερικές βασισμένες στον πυρήνα του Linux, άλλες βασισμένες στους πυρήνες FreeBSD, NetBSD και Hurd.

Πακετάρισμα

Σύνδεσμοι προς το εγχειρίδιο της πολιτικής μας και άλλα κείμενα σχετικά με την πολιτική του Debian, διαδικασίες και άλλους πόρους για τους προγραμματιστές του Debian, και τον οδηγό των καινούριων συντηρητών.

Εγχειρίδιο της Πολιτικής του Debian
Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις πολιτικής για τη διανομή του Debian. Αυτό περιλαμβάνει τη δομή και το περιεχόμενο της αρχειοθήκης του Debian, αρκετά ζητήματα σχεδιασμού του λειτουργικού συστήματος καθώς και τις τεχνικές απαιτήσεις που το κάθε πακέτο πρέπει να ικανοποιεί για να συμπεριληφθεί στη διανομή.

Με λίγα λόγια, πρέπει να το διαβάσετε.

Υπάρχουν αρκετά άλλα κείμενα που σχετίζονται με την πολιτική και τα οποία μπορεί να σας ενδιααφέρουν:

Παρακαλούμε ρίξτε επίσης μια ματιά στις προτεινόμενες επικαιροποιήσεις στην Πολιτική του Debian.

Αναφορά των Προγραμματιστών
Επισκόπηση των συνειστώμενων διαδικασιών και των διαθέσιμων πόρων για τους προγραμματιστές του Debian -- άλλο ένα κείμενο που πρέπει να διαβαστεί.
Οδηγός των Καινούριων Συντηρητών
Πώς να φτιάξετε ένα πακέτο του Debian (σε απλή γλώσσα), συμπεριλαμβανομένων πολλών παραδειγμάτων. Αν σχεδιάζετε να γίνετε προγραμματιστής του Debian ή συντηρητής, αυτό είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας.

Εργασία σε εξέλιξη: σύνδεσμοι για τους ενεργούς προγραμματιστές και συντηρητές του Debian

‘Δοκιμαστική’ διανομή του Debian
Παράγεται αυτόματα από την ‘ασταθή’ διανομή: από εδώ θα πρέπει να πάρετε τα πακέτα σας ώστε αυτά να ληφθούν υπόψιν για την επόμενη κυκλοφορία του Debian.
Σφάλματα κρίσιμα για την κυκλοφορία
Μια λίστα σφαλμάτων που μπορεί να προκαλέσουν την αφαίρεση ενός πακέτου από τη ‘δοκιμαστική’ διανομή ή να προκαλέσουν μια καθυστέρηση για την κυκλοφορία της επόμενης έκδοσης. Αναφορές σφαλμάτων με κρισιμότητα μεγαλύτερη ή ίση της ‘σοβαρής’ πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λίστα αυτή, συνεπώς παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα έχετε διορθώσει, για τα πακέτα σας, όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Σύστημα Παρακολούθησης Σφαλμάτων του Debian (BTS)
Για την αναφορά, συζήτηση και διόρθωση των σφαλμάτων. Το BTS είναι χρήσιμο τόσο για τους χρήστες όσο και για τους προγραμματιστές.
Πληροφορίες για τα πακέτα του Debian
Οι ιστοσελίδες πληροφορίες πακέτων και ιχνηλάτης πακέτων παρέχουν συλλογές πολύτιμων πληροφοριών για τους συντηρητές. Προγραμματιστές που θέλουν να παρακολουθούν την πορεία άλλων πακέτων, μπορούν να εγγραφούν (μέσω αλληλογραφίας) σε μια υπηρεσία που στέλνει αντίγραφα των μηνυμάτων από το σύστημα BTS και ειδοποιήσεις για μεταφορτώσεις και εγκαταστάσεις. Παρακαλούμε δείτε το εγχειρίδιο του ιχνηλάτη πακέτων για περισσότερες πληροφορίες.
Πακέτα που χρειάζονται βοήθεια
Τα Πακέτα που χρειάζονται δουλειά και τα Υποψήφια πακέτα (Work-Needing and Prospective Packages), για συντομία WNPP, είναι μια λίστα πακέτων του Debian που χρειάζονται καινούριο συντηρητή και πακέτα που δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμα στο Debian.
Σύστημα Εισερχομένων
Εσωτερικοί εξυπηρετητές της αρχειοθήκης: εδώ είναι που ανεβαίνουν τα καινούρια πακέτα. Τα πακέτα που γίνονται δεκτά είναι σχεδόν αμέσως διαθέσιμα μέσω ενός περιηγητή και μεταδίδονται στους καθρέφτες τέσσερις φορές την ημέρα.
Σημείωση: Εξαιτίας της φύσης της υποδομής των ‘εισερχομένων’, δεν συνιστούμε το καθρέφτισμά της.
Αναφορές του Lintian
Το Lintian είναι ένα πρόγραμμα που ελέγχει αν ένα πακέτο συμμορφώνεται με την πολιτική του Debian. Οι προγραμματίστριες θα πρέπει να το χρησιμοποιούν πριν από κάθε μεταφόρτωση.
‘Πειραματική’ διανομή του Debian
Η ‘πειραματική’ διανομή χρησιμοποιείται ως ένα προσωρινό δοκιμαστικό στάδιο για ιδιαίτερα πειραματικό λογισμικό. Παρακαλούμε εγκαταστήστε τα πειραματικά πακέτα μόνο αν ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε την ‘ασταθή’ διανομή.
Wiki του Debian
Το Wiki του Debian με συμβουλές για προγραμματιστές και άλλα άτομα που συνεισφέρουν.

Πρότζεκτ: εσωτερικές ομάδες και πρότζεκτ

Διάφοροι σύνδεσμοι