Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Разработване на Дебиан

Информацията на тази страница, макар и публична, е от интерес главно за сътрудниците на Дебиан.

Основни положения

Структура на проекта Дебиан
Има много начини за достъп до инфраструктурата на Дебиан и за всеки от тях отговарят различни хора. Тази страница обяснява начините за връзка.
Хората
Дебиан се разработва от голямо количество пръснати по света сътрудници. Пакетирането обикновено се прави и от разработчици (пълноправни членове на проекта Дебиан) и помощници. Ето списъци на разработчиците и помощниците заедно с пакетите, за които отговарят.

Имаме и карта на разработчиците, както и галерии със снимки от разнообразни събития.

Включване в Дебиан
Дебиан е доброволна организация и нови членове с технически познания и интереси в областта на свободния софтуер са винаги добре дошли. Всеки може да помогне.
База данни на членовете
Основната информация в базата данни е достъпна публично, а по-личната информация — само за членове. Използвайте шифрирания вариант ако смятате да се идентифицирате.

Достъпен е списък на сървърите на проекта, ключове за GPG за всички членове, формуляр за смяна на паролата и инструкция за настройване на пренасочването на писмата до пощенската кутия в Дебиан.

Преди да използвате някоя от машините на Дебиан се запознайте с Политиката за използване на машините на Дебиан.

Конституцията
Най-важния документ на организацията. Описва структурите и начините за взимане на решения в Дебиан.
Информация за гласуване
Всичко, което някога сте искали да знаете за това как избираме лидер, лого и изобщо как гласуваме.
Издания
Това е списък с минали и сегашни издания, за някои от които има подробна информация на отделни страници.

Директен достъп до информация за стабилното издание и тестовата дистрибуция.

Архитектури
Дебиан може да се използва на различни видове компютри (съвместимите с Интел са просто първите такива). Отговорниците за различните ‘портове’ събират полезна информация на горните страници. Разгледайте и може да решите да се сдобиете с поредното желязо със странно име.

Пакетиране

Политики на Дебиан
Наръчника описва изискванията на дистрибуцията Дебиан. Това включва структура и съдържанието на архива, съображения относно дизайна на операционната система, както и технически изисквания към пакетите.

С две думи — задължително четиво.

Няколко документа са свързани с Политиките и заслужават специално внимание:

Достъпен е и списък с предложените поправки на Политиките.

По-голямата част от старото ръководство за пакетиране е интегрирана в Политиките.

Справочник на разработчика
Документът предоставя обзор върху препоръчваните практики и ресурсите, достъпни за членове на Дебиан. Още едно задължително четиво.
Ръководство за нови членове
Достъпно описание на техниките за пакетиране, включително и с примери. Препоръчвано четиво за всички, които искат да помогнат в поддръжката на пакети или желаят да се присъединят към проекта.

В процес на разработка

Тестова дистрибуция
Тестовата дистрибуция съдържа пакетите, които ще се съдържат в следващото издание на Дебиан.
Проблеми, критични за изданието
Това с списък на грешките, които могат да предизвикат премахване на даден пакет от тестовата дистрибуция, а понякога могат да причинят и забавяне на новото издание. Всички доклади с ниво на критичност от ‘serious’ нагоре се включват в списъка. Винаги поправяйте такива грешки в пакетите си възможно най-бързо.

Ето и списък с грешки, докладвани преди повече от две години. Помощ е добре дошла.

Системата за следене на грешките
Системата за следене на грешките в Дебиан служи за докладване, обсъждане и поправяне на грешки. Добре дошли са доклади за проблеми в произволен компонент на Дебиан. Системата се използва и от потребителите, и от сътрудниците на Дебиан.
Преглед на пакетите от гледна точка на отговорника
Страниците за информация и следене на пакети предоставят обобщена информация, полезна за отговорниците.
Системата за следене на пакетите
За сътрудници, които искат да следят развитието на чужди пакети, системата предлага абониране (чрез електронна поща) към услуга, която ще им изпраща копия от всички писма до системата за следене на грешките, както и известия при обновяване на пакета.
Пакети, имащи нужда от помощ
Списък на пакети, които имат нужда от нов отговорник, както и такива, които още не са част от Дебиан. Полезен ако търсите пакети за осиновяване, създавате или изоставяте пакети.
Входяща система
Всички пакети се изпращат първо до входящата система на вътрешните сървъри, обслужващи архива. Приетите пакети са достъпни почти незабавно по HTTP, а четири пъти дневно се разпространяват и до огледалните сървъри.
Забележка: Поради същността на входящата система не препоръчваме създаването на огледални нейни копия.
Доклади от Линтиан
Линтиан е програма, която проверява дали даден пакет спазва изискванията на политиките на Дебиан. Препоръчваме използването ѝ преди изпращане на пакети към архива на Дебиан. Страницата съдържа доклад от Линтиан за всеки пакет в дистрибуцията.
Помощ за Дебиан
Уикито на Дебиан съдържа съвети и идеи за разработчици и други сътрудници на Дебиан.
Експериментална дистрибуция
Дистрибуцията experimental се използва като временно решение за експерименти с нови и вероятно нестабилни софтуерни версии. Използвайте пакети от experimental само ако вече сте в състояние да боравите с нестабилната дистрибуция unstable.

Проекти

Проектът Дебиан е разделен вътрешно на групи и под-проекти, всеки от които се специализира в даден аспект от работата. Ето списък на групите, които имат уеб страници, подреден хронологично:

Някои проекти целят създаването на Дестилати на Дебиан, насочени към определен кръг потребители. Например:

Разни

Преобразуване на ключове от PGP към GPG:
Информация по въпроса има в справочника на разработчика. Още полезна информация за подписването на ключ GPG с ключ PGP има във файла /usr/share/doc/debian-keyring/README.gz на пакета debian-keyring.

Събрани връзки:

Интересни външни връзки: