Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Debian Hamradio Pure Blend

The Debian Hamradio Pure Blend is a project of the Debian Hamradio Maintainers Team who collaborate on maintenance of amateur-radio related packages for Debian. Every Pure Blend is a subset of Debian that is configured to support a particular target group out-of-the-box. This blend aims to support the needs of radio amateurs.

Read more…

Getting Started

News

Τίποτα για αυτό το έτος.