Debian Weekly News - 29 juli 2003

Välkommen till årets 30:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Open Group har gett Bruce Perens i uppdrag att utveckla en strategi för öppen källkod åt dem för att slippa byta namn. Vår tidigare redaktör, Joe ”Zonker” Brockmeier, recenserade verktyget CheckInstall, vilket automatiskt skapar paket efter att ha kompilerat från källkod. Vid sidan av Debianpaket kan det även skapa paket i RPM- och Slackwareformat. OpenGroup har publicerat en detaljerad förteckning över motsägelser mellan Linux Standards Base och Posix.

LGPL påverkar Javaklientkod? I förra numret rapporterade vi att en artikel nämnde att Dave Turner från FSF enligt uppgift sagt att de steg som krävs för att använda ett LGPL:at Javabibliotek faktiskt infekterar klientkoden med en hel del GNU-het via stycke 6 i LGPL. David Turner förtydligade problemställningen och repeterar att program som länkar mot biblioteket inte behöver licensieras enligt GNU LGPL.

Debian som musikinstrument. James Patten och Ben Recht utvecklade ett instrument för komposition och föreställning med elektronisk musik som spårar objekts positioner på en bordsyta och översätter deras rörelser till musik. Man kan ta in ljud från en stor uppsättning samplingar, klippa mellan trumvirvlar och skapa nya rytmer, och lägga på digitalprocessering på en och samma gång på samma bord. Knoppix is används som operativsystem.

Debian Installer Bootcamp. Petter Reinholdtsen föreslog att en arbetsträff för debian-installer bör hållas inom två eller tre månader. Om det finns tillräckligt intresse kan en billig träff hållas, troligtvis i Europa, för att påskynda arbetet av installationsprogrammet. Just nu diskuteras två möjliga platser, Einschlingen och Oldenburg, bägge i Tyskland.

Debianfödelsedagsfester i Storbritannien och Tyskland. Debianprojektet firar sin tionde födelsedag den 16 augusti på flera platser över hela världen. Robert McQueen berättade att den brittiska festen kommer äga rum i Steve McIntyres hem i Cambridge. Dessutom har den tyska festen kungjorts. Den kommer äga rum i en sportklubb i Wallenrod, Hessen. Intresserade parter bör registrera sig för dessa fester så att tillräckligt med grillsås kan införskaffas.

Joe Barr upptäcker Finkprojektet. För att ansluta en eMac till en GNU/Linux-maskin behövs tilläggsprogramvara. Han upptäckte att deltagarna i Finkprojektet gör två saker för att tillhandahålla fri programvara/programvara med öppen källkod till OS X. De anpassar existerande Unixprogramvara till OS X och de använder pakethanteringsverktyg från Debian för att göra dessa anpassningar lätta att få tag på, eventuellt kompilera, och installera.

Knoppix för PowerPC-maskiner. Experimentellt stöd för PowerPC-maskiner lades till Knoppix under LinuxTag. Förra veckan rapporterade Heise om en 500 Mbyte stor ISO-avbildning som är allmänt tillgänglig. Maskinvarudetekteringen måste förbättras och avbildningen innehåller ännu inte all programvara från den ursprungliga Knoppixskivan.

Rapport från DebConf i Oslo. Andreas Schuldei sände en rapport som säger att årets Debiankonferens bevistades av 140 personer, Debianlägret (Debcamp) som föregick konferensen hade 90 deltagare, huvudsakligen utvecklare. Evenemanget sponsrades av HP, NUUG Foundation, Lindows, Trolltech, O'Reilly, Linpro (med Dell) och universitetet i Oslo. Under debcamp rättades över 200 fel i det kommande installationsprogrammet för Debian, debian-installer.

ReiserFS-stöd i Debian-Installer. Martin Michlmayr diskuterade att integrera riktigt reiserfs-stöd i debian-installer med Hans Reiser. Hans är väldigt intresserad av att detta skall ske och erbjud teknisk assistans om det skulle behövas. Alastair McKinstry förklarade att detta kräver en reiserfs-kärnmodul i en egen udeb och en reiserfsprogs-udeb som tillhandahåller /sbin/mkfs.reiserfs. Detta är samma steg som för att lägga in stöd för andra filsystem, såsom XFS.

MPlayer-paket för Debian MPlayer. Andrea Mennucc förklarade varför det fortfarande inte finns några paket för mplayer i Debian. Han saknade svar från FTP-folket. Ola Lundqvist berättade att han förstått det som att om debian-legal anser att de nuvarande paketen följer Debians riktlinjer för fri programvara så skulle de godtas av de FTP-ansvariga. Därför inleddes ytterligare en diskussion på den listan.

Användarspecifika temporärkataloger. Martin Pool är bekymrad över sårbarheter som ännu inte fixats i hanteringen av temporära filer. Han noterar att det redan finns en PAM-modul libpam-tmpdir som automatiskt skapar en användarspecifik katalog under /tmp vid inloggning och pekar TMPDIR mot den. Trots det skrämmande låga versionsnumret 0.04 verkar det fungera tillförlitligt och eventuella fel kan troligtvis rättas.

Bakåtanpassa säkerhetsuppdateringar. Luca De Vitis inledde en diskussion om varför Debian hellre bakåtanpassar säkerhetsrättelser istället för att släppa en ny version. Detta har redan besvarats i säkerhets-FAQ:en och i utvecklarreferensen. Matt Zimmerman förklarade att säkerhetsbulletiner och de paket de berör skall rätta sårbarheter och inget annat.

Ta bort övergivna paket. Matthew Palmer sammanställde en förteckning över paket som troligen bör tas bort från distributionen. Han ber om kommentarer från andra som troligen har mer erfarenhet. Han undersökte bara de äldsta paketen med orättade fel och inga spår av intresse från folk som kan ta över det.

Coreutils med ACL-stöd. Michael Stone funderar på att sända in en version av coreutils som har stöd för fil-ACL:er. Detta skulle flytta över libacl1 och libattr1 till basdistributionen och han ber därför om kommentarer huruvida detta är något folk vill se. En annan möjlighet är ett alternativt paket coreutils-acl.

Debian och Unicodestöd. Sergey Spiridonov undrade om debian har som målsättning att producera ett system med ordentligt stöd för Unicodeteckenkodningar. Detta är inte en officiell målsättning för utgåvan men är ändå värt att uppfylla. Adrian von Bidder förklarade att det oftare hjälper att sända in en patch för att få stödet rättat än att öka allvarlighetsgraden på felrapporten.

Skräddarsydda Debiandistributioner. Petter Reinholdtsen skrev om en diskussion som ägde rum vid debcamp i Oslo. Alla grupper och projekt som skapar Debianbaserade distributioner bör samlas och hitta gemensamma lösningar till de gemensamma problemen. Han skrev även om de problem, och lösningar, som SkoleLinux stött på, som en bas för vidare diskussioner.

Rekommendationer från QA-gruppen. Matthew Palmer påbörjade en lista med ”bästa tillvägagångssätt”-regler för kvalitetskontrollgruppens (QA) paketinsändningar eftersom han inte hittade några i utvecklarreferensen. Bland annat innehåller de versionsnumrering, utvecklarfältet och spårande av fel från paketet i fråga.

OpenOffice.org på Debcamp och Debconf. Chris Halls rapporterade om OpenOffice.org-gruppens (OOo) upplevelser från Debcamp och debconf. Det utfördes mycket arbete på OOo, bland annat nya paket som kan ersätta 1.1 och 1.0.3, ett nytt upplägg för myspell-ordlistor och en ny kraschrapporterare. När de sista uppgifterna gjorts färdiga kommer 1.1rc-paketen sändas in till den instabila utgåvan som openoffice.org för att ersätta de existerande openoffice.org- och openoffice.org1.1-paketen. Hjälp med uttestning av uppgradering och nedgradering i alla möjliga kombinationer av paketen uppskattas.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sex paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 185 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Dan Hunt, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.