Debian Weekly News - 26 september 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Var försiktig. Om du har tagit för vana att spåra unstable under den senaste månaden, och börjat undra varför inget ännu har gått sönder kan du nu sluta undra. Unstable är nu trasig på flera sätt, huvudsakligen vad gäller en ny version av libc, vilken är känd att förstöra för exim, sendmail, perl och apache, och även kan påverka andra paket.

Veckans enda säkerhetsuppdatering var en rättelse för en rootkomprommetering i sysklogd, vilken i teorin kunde utnyttjas utifrån. Slinkanvändare har fått en kort frist: Säkerhetsgruppen har valt, baserat på inkommen feedback, att fortsätta producera säkerhetsuppdateringar för Debian 2.1 till den 30 oktober 2000.

Flera trådar under veckan rörde Debians stöd för nya tekniker: Det är nu möjligt för alla Debianutvecklare att gå med i 6bone med bara några få enkla kommandon, något som på ett bra sätt demonstrerar att Debians ipv6-stöd är användbart, och bör uppmuntra utvecklare att arbeta på att få sina paket att stöda ipv6. Det har diskuterats om att göra ipv6-stöd ett preliminärt mål för woodyutgåvan. En annan tråd diskuterade att förbereda Debian för att använda ”kapabiliteter” (capabilities). I den poängterar Nicolás Lichtmaier att på ett kapabilitetsbaserat system är det inte nödvändigtvis så att root kan skriva till filer som /bin/ls, och han föreslog att vi gör så att alla dessa filer ägs av en speciell grupp, såsom ”bin”. Men stödet för kapabiliteter i Linux är fortfarande under utveckling, och stöds ännu inte av filsystemet, och så vidare, så det kanske ännu inte är dags att oroa sig om dem.

Omnämningar av Debian i media under veckan:

Manoj Srivastava postade ett utkast till Debians paketeringsmanual som han hoppas välsignas till policy. Huruvida Debians paketeringsmanual hela tiden varit en del av policy är oklart; det nya utkastet stryker delar av manualen som inte hör hemma i policyn. Om denna accepteras kommer APIer för olika delar av Debian, såsom fälten i kontrollfilen och sättet postinst-skripten anropas alla att bli en del av policyn.

Internationalisering av Packages-filer diskuterades också under veckan. Även om problemet med att komma på hur fälten i kontrollfilerna skall internationaliseras är svårt nog, verkar det verkliga problemet ligga i att göra så att dpkg använder översättningarna på ett vettigt sätt. Inget avgörande har ännu kommit ut från tråden.

Debians huvudwebbserver råkade ut för en död hårddisk och är frånkopplad medan en ersättning färdigställs. Förutom att fungera som Debians webbserver var va.debian.org även Debians cvs-server. Alla dess funktioner har flyttats till andra Debianservrar under tiden.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.