Debian Weekly News - 20 juli 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare. Jag är på semester denna vecka, så det här numret är en dag försenat.

Är Bruce tillbaka? Bruce Perens intervjuades i LinuxWorld och talade om Debian: ”Efter ett dåligt år har Debian börjat söka användare. Det har en ny projektledare, Wichert Akkerman, och en överenskommelse med Corel, som kommer att paketera en kommersiell version av Debian och KDE”. Och sedan kom bombnedslaget: ”Några av mina gamla Debianpaket behöver tas hand om, och jag kommer troligtvis att göra det själv.”.

Formgivningsspecifikationen för DpkgV2 har släppts. Det är en väldigt modulär formgivning, och dess intressantaste funktionalitet är att dess stöd för flera olika paketformat. DpkgV2 är avsett att främst användas som ett bibliotek inom andra verktygsprogram och fronter.

Av intresse från Debian-JP-projektet är en ftp-server på en enda diskett vilken använder Debian. För detaljer, och övriga nyheter, se Debian-JP news.

Linux Gazette skrev en artikel om att installera Debian via en PLIP-länk om du saknar cd och nätverk. Det slår i alla fall sex disketter...

Red Hats erbjudande nyligen om att låta Linuxanvändare köpa aktier innan de bjuds ut till allmänheten sändes till alla utvecklare på Debians nyckelring. Trots att vissa såg erbjudandet, och det sätt det presenterades på, som oönskad ”spam”-post, uppskattades det av andra.

Lokala evenemang:

Servernyheter denna vecka cirklar runt diskproblem:

Uppföljningar till nyheter från förra veckan:

Tack till Katsura S. Yoshio och Christian Meder för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.