Debian Weekly News - 22 juni 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare. Veckans utgåva är en speciell kombinerad tvåveckorsutgåva, eftersom jag inte hade möjlighet att publicera nyhetsbrevet förra veckan. Jag letar nu efter en redaktörsvikarie.

I kölvattnet av logotypomröstningen har det dykt upp några utvecklare som inte hörde om omröstningen förrän resultaten annonserades ut, och som förståeligt nog är irriterade över att de inte fick möjligheten att rösta. Detta är kanske bara en liten del av ett större problem: trots att det är meningen att alla utvecklare ska prenumerera på debian-devel-announce är det inte alla som gör det. Så det går inte att garantera att alla utvecklare ser tillkännagivanden. En lösning som diskuterats är att automatiskt lägga in alla utvecklare som prenumeranter på debian-devel-announce. Debian Weekly News uppmanar alla som vill försäkra sig om att inte missa sådana saker att i framtiden åtminstone läsa DWN regelbundet.

Wichert Akkerman har föreslagit att dela på non-free och contrib, och flytta dem till en ny server, nonfree.debian.org. Huvudskälet för detta är för att understryka att de inte är en del av Debian, eftersom ”skillnaden inte är lika synlig som den brukade vara, förbättringar av sökning i distributionen och verktyg som apt gör det väldigt svårt att se om något ligger i main eller inte”. Förslaget kommer att komma upp för omröstning snart och genererar mycken diskussion.

Frågan om signering av deb-paket har tagits upp igen. Intressant nog säger Wichert Akkerman att ”vi kommer att stöda flera olika verifieringsmetoder inom ett år” (detta är troligen relaterat till dpkg v2-projektet). Manoj Srivastava skrev en bra översikt om säkerhetsproblem som kan uppstå i samband med signering av paket, och några sätt att komma runt dem.

På tal om säkerhet så har en ny version av man-db som rättar en attack mot symboliska länkar släppts.

Dale Scheetz skrev på debian-private (omsänt här med hans tillstånd) om problemet med officiella Debian-cd-skivor. ”Att ha en officiell cd har inte förhindrat att trasiga cd-skivor säljs, och det skyddar inte heller försäljarna.” För att korrigera detta föreslår han att cd-skivor sänds ut till testare innan de släpps officiellt, och också att det skapas en metod som låter cd-försäljare att lägga in patchar och andra ändringar på cd-skivorna fastän de fortfarande kallas ”officiella”.

Joost Witteveen, författare för menu-paketet, har släppt version 2.0 av paketet, vilket innehåller ett nytt snyggt koncept: ”hints” (tips). Detaljer finns i det han skrev, men detta bör göra det möjligt för menu att optimera menyhierarkin som genereras så att det inte finns menyer som har varken för många eller för få element.

APT-gruppen har släppt en ny version av APT. Den intressantaste nya funktionen är stöd för att ladda ner källkoden till paketen. Med en ”--compile”-parameter kan apt nu till och med starta en omkompilering av paketet!

En perl-uppdatering. Paket för perl 5.005 finns nu slutligen redo för uttestning. Ansvariga för perlmoduler och övriga intresserade bör läsa den nya perlpolicyn.

Debianhändelser:

På debian-policy förekom diskussioner angående manualsidan undocumented.7 och huruvida den över huvud taget är användbar. En del känner att ”undocumented(7)-länken inte bara är oanvändbar, utan verkligen störande.

Några godbitar från Debian JP-projektet. Debian JP gör en översikt över sina paket, resultaten finns här. Det verkar som deras tillkännagivande om att slå sig samman med Debian slog slint och fick folk att tro att projektet hade lagts ned, men i verkligheten fortsätter deras arbete med att anpassa paket för den japanska marknaden.

Servernyheter:

Tack till Katsura S. Yoshio, Raphaël Hertzog och Christian Meder för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.