Informacje licencyjne dla sprzedawców płyt CD z dystrybucją Debiana

Debian składa się z ogromnej ilości oprogramowania, które jest rozpowszechniane na licencji GNU General Public License, a każdy dystrybutor powinien zagwarantować, że licencja nie zostanie naruszona. Jeśli więc rozpowszechniasz Debiana, lub jego część w postaci skompilowanej (binarnej), przeczytaj poniższe wyjaśnienia i rady.

Ponieważ prawa autorskie są różne na całym świecie, Projekt Debian nie może dostarczać prawnych porad. Skontaktuj się z lokalnym prawnikiem w celu wyjaśnienia prawnych zobowiązań, jakich musisz dotrzymać dystrybuując Debiana.

Rozpowszechnianie oprogramowania, które jest objęte licencją GNU GPL, w postaci wykonywalnej lub kodu obiektowego, czy to jako obrazy płyt dostępne przez Internet czy też jako tłoczone/wypalane nośniki, pociąga za sobą obowiązek nałożony na dystrybutora (komercyjnego, czy też nie) powiadomienia odbiorcy tych binarnych postaci o sposobach otrzymania kodu źródłowego. Kod powinien być dostępny dla odbiorcy przynajmniej przez okres trzech lat. Wskazywanie tylko na serwer FTP strony trzeciej (przykładowo Debiana) jest niewystarczające!

Cytaty i interpretacja licencji GPL:

3. Możesz kopiować i rozpowszechniać program (lub pracę wykonaną na jego bazie, Sekcja 2) w postaci kodu wynikowego lub formy wykonywalnej na zasadach opisanych w sekcjach 1 i 2, pod jednym z następujących warunków:

a) Udostępnić go z kompletnym, właściwym i odczytywalnym komputerowo kodem źródłowym, który musi być dystrybuowany pod warunkami Sekcji 1 i 2, na nośniku powszechnie używanym przy wymianie oprogramowania;

Dystrybutor udostępnia kopię kompletnych i właściwych kodów źródłowych, tak samo, jak postać binarną. Jeśli jego odbiorcy pobierają postać binarną z zasobów dostępnych w sieci Internet, dodanie źródeł do tego samego zbioru zasobów jest w pełni wystarczające. Dystrybutor nie musi wymuszać na użytkowniku ich pobierania.

LUB

b) Udostępnić go z pisemną zgodą, ważną na co najmniej trzy lata, na przekazanie jakiejkolwiek stronie trzeciej (za cenę nie większą niż koszt fizycznej redystrybucji kodu źródłowego) kompletnej, właściwej i odczytywalnej komputerowo kopii kodu źródłowego, będącej rozpowszechnianą pod warunkami Sekcji 1 i 2 na nośniku powszechnie używanym przy wymianie oprogramowania;

Dystrybutor musi przekazać klientowi pisemne zapewnienie o możliwości uzyskania kompletnych i właściwych kodów źródłowych przez kogokolwiek (a nie jedynie przez własnych klientów) w późniejszym terminie, w trakcie co najmniej najbliższych trzech lat. Dystrybutor wszelako może zażądać opłaty za utworzenie i dostarczenie płyt CD ze źródłami. Proste wskazanie na podmiot trzeci (przykładowo inną firmę, która sprzedaje płyty ze źródłami, czy też archiwum Debiana) jest niewystarczające! Jeśli nie dostarczono pisemnego zapewnienia kod źródłowy musi być dostarczony bezpośrednio.

LUB

c) Udostępnić go z informacją, którą otrzymałeś, jako pozwolenie na dystrybuowanie właściwego kodu źródłowego. (Alternatywa ta jest dopuszczalna jedynie dla niekomercyjnej dystrybucji i tylko jeśli otrzymałeś program w postaci kodu obiektowego lub w postaci wykonywalnej z zezwoleniem na dystrybucję, zgodnie z Podsekcją b.)

Jeśli dystrybutor to niekomercyjna organizacja i jeśli otrzymał binaria ze zgodą podobną do tej z paragrafu b) to dystrybutor może jedynie przekazywać dalej tę zgodę.

Sugerowany przebieg dystrybuowania

Każdy, kto rozpowszechnia płyty CD z binarną dystrybucję Debiana albo obrazy płyt CD (lub nawet binarne pakiety poprzez inne medium, np: poprzez Internet) musi dostarczać kompletny i właściwy kod źródłowy wszystkich pakietów wydanych na warunkach licencji GNU GPL.

Jeśli płyty CD z kodem źródłowym nie są dostarczane regularnie to jedyną drogą do spełnienia wymagań jest wypalenie płyty CD zawierającej archiwa z odpowiednim kodem źródłowym i jej stałe przechowywanie. W dodatku, dystrybutor musi udostępnić wraz z binarną dystrybucją pisemną pisemną zgodę, ważną na co najmniej trzy lata, zawierającą informację o tym, iż kompletny i właściwy kod źródłowy zostanie dostarczony na żądanie.

Jednak, najlepszym sposobem, jest jednoczesna dystrybucja zarówno płyt z binariami jak i z kodem źródłowym w tym samym czasie i jednakowej cenie. Ponieważ nośniki CD są w dzisiejszych czasach dosyć tanie, taki zabieg powinien nieznacznie zwiększyć koszty.

Dodatkowe wyjaśnienia

Wskazywanie na serwer strony trzeciej jest niewystarczające z dwóch powodów:

Gdy pakiet źródłowy (wydany na licencji GNU GPL) jest rozprowadzany lub modyfikowany i później rozprowadzany, powinno się zawsze umieścić kod źródłowy razem z nim lub co najmniej w innym miejscu. Gdy klient lub użytkownik zażąda kodu źródłowego w późniejszym czasie, dostarczenie odpowiedniego kodu źródłowego powinno być możliwe.

Free Software Foundation czyli Fundacja na Rzecz Wolnego Oprogramowania utrzymuje listę najczęściej zadawanych pytań (FAQ), które mogą udzielić dalszych wyjaśnień:

  1. Jeśli dystrybuuję oprogramowanie na licencji GPL za opłatą, to czy jestem zobowiązanym do udostępnienia go publicznie również za darmo?
  2. Jeśli użyję części oprogramowania, które otrzymałem na podstawie licencji GNU GPL, czy mogę zmodyfikować i dołączyć kod do nowego programu, który następnie będę sprzedawał i dystrybuował komercyjnie?
  3. Chcę dystrybuować binaria bez kodów źródłowych. Czy mogę oferować kod źródłowy na serwerze FTP, zamiast zamówienia pocztowego?
  4. Czy mogę umieścić binaria na moim serwerze internetowym i umieścić źródło na innej stronie w Internecie?
  5. Chciałbym rozpowszechniać rozbudowaną wersję programu na licencji GPL w postaci binarnej. Czy wystarczające jest, jeśli będę rozpowszechniał tylko oryginalny kod źródłowy?
  6. Chcę rozprowadzać binaria, lecz rozprowadzanie razem z nimi pełnych kodów źródłowych jest niewygodne. Czy będzie w porządku, jeśli użytkownicy dostaną razem z binariami plik z różnicami źródła wobec standardowej wersji?
  7. Chcę uczynić binaria dostępne przez anonimowe FTP, lecz wysyłać źródła tylko tym, którzy o nie poproszą.
  8. Jak mogę się upewnić, że każdy użytkownik, który pobierze binaria, również dostanie kod źródłowy?
  9. Zorientowałem się, że firma ma kopię programu na licencji GPL i żąda opłaty podczas rozpowszechniania. Czy nie naruszają licencji GPL nie udostępniając tego w Internecie?