Lisenssitietoutta CD-levyjen toimittajille

Koska Debian-järjestelmä koostuu suuresta määrästä ohjelmistoja, jotka ovat GNU GPL -lisenssin alaisia, jokaisen toimittajan täytyy varmistua siitä että lisenssiä ei rikota. Jos jakelet Debiania tai osia siitä käännetyssä (binääri) muodossa, lue alla olevat selitykset ja neuvot.

Koska tekijänoikeuslait ovat erilaisia eri puolilla maailmaa, Debian-projekti ei pysty tarjoamaan lainopillisia neuvoja. Ota yhteyttä paikalliseen asianajajaan selvittääksesi lailliset velvoitteesi levittäessäsi Debiania.

GNU GPL -lisenssin alaisen, binääri- tai objektikoodimuotoisen, ohjelmiston jakelu joko Internetin kautta CD-vedoksina tai painetun tai poltetun CD-levyn muodossa, velvoittaa toimittajan (kaupallisen tai ei-kaupallisen) ilmoittamaan ohjelmiston vastaanottajalle kuinka ohjelmiston lähdekoodi on saatavissa. Lähdekoodin on oltava käyttäjän saatavilla vähintään kolmen vuoden ajan. Ohjaaminen kolmannen osapuolen FTP-palvelimelle (esim. Debian-projekti) ei ole riittävää!

GPL-lisenssiä lainaten ja tulkiten (kursivoidut kohdat Mikko Välimäen epävirallisesta GPL-lisenssin suomennoksesta):

3. Lisenssin saajalla on oikeus kopioida ja levittää Ohjelmaa (tai siihen perustuvaa teosta, Kohdan 2 mukaisesti) objektikoodina tai ajettavassa muodossa yllä esitettyjen Kohtien 1 ja 2 mukaisesti edellyttäen lisäksi, että yksi seuraavista ehdoista on täytetty:

a) Ohjelman mukaan liitetään täydellinen koneella luettava lähdekoodi, joka on levitettävä yllä mainittujen Kohtien 1 ja 2 ehtojen mukaisesti välineellä, jota käytetään yleisesti ohjelmistojen jakeluun;

Toimittaja tarjoaa binäärimuotoisesta versiosta myös täydellisen ja vastaavan lähdekoodiversion. Jos asiakkaat lataavat binäärit jostain Internetissä sijaitsevasta arkistosta, lähdekoodin lisääminen samaan arkistoon on riittävää; toimittajan ei tarvitse vaatia käyttäjiltä lähdekoodin lataamista.

TAI

b) Ohjelman mukaan liitetään vähintään kolme vuotta voimassa oleva kirjallinen tarjous luovuttaa kelle tahansa kolmannelle osapuolle, enintään lähdekoodin fyysisen levittämisen hinnalla, täydellinen koneella luettava lähdekoodi, joka on levitettävä yllä mainittujen Kohtien 1 ja 2 ehtojen mukaisesti välineellä, jota käytetään yleisesti ohjelmistojen jakeluun;

Toimittajan täytyy tehdä asiakkaalle kirjallinen tarjous täydellisen ja vastaavan lähdekoodin tarjoamisesta kelle tahansa (ei pelkästään omille asiakkailleen) vähintään kolmen vuoden ajan. Toimittaja voi kuitenkin veloittaa normaalit kulut lähdekoodi-CD-levyjen valmistamisesta ja jakelusta. Pelkkä osoittaminen kolmanteen osapuoleen (esim. toinen yritys joka myy lähdekoodi-CD-levyjä tai Debian-arkisto) ei ole riittävää. Jos kirjallista tarjousta ei ole, lähdekoodi tulee tarjota etukäteen.

TAI

c) Ohjelman mukaan liitetään Lisenssin saajan tieto tarjouksesta, joka koskee lähdekoodin levittämistä. (Tämä vaihtoehto on sallittu vain ei-kaupalliseen levittämiseen ja sillä ehdolla, että ohjelma on saatu objektikoodina tai ajettavassa muodossa yllä mainitun alakohdan b mukaisesti)

Jos toimittaja on ei-kaupallinen järjestö, ja on saanut binäärien mukana edellä mainitun kohdan b) mukaisen tarjouksen, tällöin toimittaja voi pelkästään liittää edelleen kyseisen tarjouksen.

Ehdotetut menettelytavat

Jokaisen joka jakelee Debianin binääri-CD-levyjä tai CD-vedoksia (tai jopa binääripaketteja eri medioiden, esim. Internetin kautta) täytyy tarjota täydellinen ja vastaava lähdekoodi kaikista ohjelmistopaketeista jotka on julkaistu GNU GPL -ehtojen alaisina.

Jos lähdekoodi-CD-levyjä ei tarjota säännöllisesti, yksi tapa tämän vaatimuksen täyttämiseksi on valmistaa vastaavat lähdekoodiarkistot sisältävät CD-levyt ja varastoida ne. Tämän lisäksi toimittajan on tehtävä kirjallinen, binäärijakelun julkaisuhetkestä kolme vuotta voimassa oleva, ilmoitus asiakkaalle jossa mainitaan täydellisen ja vastaavan lähdekoodin olevan saatavilla niin pyydettäessä.

Helpoin tapa on kuitenkin jaella sekä binääri- että lähdekoodi-CD-levyt samanaikaisesti ja samaan hintaan. Koska CD-levyt ovat nykyään suhteellisen edullisia, hankintahinta nousee vain hiukan.

Lisäselvitys

Osoittaminen kolmannen osapuolen FTP-palvelimelle ei ole riittävää kahden seuraavan seikan vuoksi:

Kun lähdekoodipakettia (GNU GPL -lisenssin alaista) jaellaan, tai muutetaan ja jaellaan sen jälkeen, on myös vastaava lähdekoodi asetettava saataville tai vähintään talletettava se muuanne. Jos asiakas tai käyttäjä pyytää lähdekoodia myöhemmin, on oltava mahdollista toimittaa vastaava lähdekoodi.

Free Software Foundation ylläpitää Usein Kysytyistä Kysymyksistä (ja vastauksista) listaa, joka saattaa tuoda lisää selvyyttä edellä mainittuihin asioihin:

  1. Jos jakelen GPL-lisenssin alaista ohjelmistoa korvausta vastaan, olenko myös velvoitettu tuomaan sen yleiseen jakeluun korvauksetta?
  2. Jos käytän ohjelmiston osaa joka on hankittaessa ollut GNU GPL -lisensoitu, voinko muuttaa alkuperäistä koodia, kääntää siitä uuden ohjelman ja sen jälkeen jaella uutta ohjelmaa kaupallisessa tarkoituksessa?
  3. Haluan jaella binäärejä ilman vastaavaa lähdekoodia. Voinko tarjota lähdekoodin FTP:n kautta postittamisen sijaan?
  4. Voinko laittaa binäärit omalle palvelimelleni ja lähdekoodin jonkun muun palvelimelle?
  5. Haluan jaella GPL-lisensoidun ohjelman laajennettua versiota binäärimuodossa. Onko riittävää jos jakelen alkuperäisen version lähdekoodia?
  6. Haluan jaella binäärejä, mutta täydellisen lähdekoodin jakelu on hankalaa. Riittääkö jos annan käyttäjien saataville alkuperäisen version muutostiedostot binäärien ohessa?
  7. Haluan jaella binäärejä anonyymin FTP:n kautta, mutta lähettää lähdekoodin vain niille jotka sen tilaavat.
  8. Kuinka voin varmistaa että jokainen käyttäjä, joka imuroi binäärit, saa myös lähdekoodin?
  9. Huomasin että eräällä yrityksellä on kopio GPL-lisenssin alaisesta ohjelmasta, ja se on maksullinen. Rikkovatko he GPL-lisenssiä, koska ohjelma ei ole saatavilla Internetistä?