Debian på cd

Nätverksinstallation från en minimal cd

En cd för nätverksinstallation eller netinst-cd är en enkel cd som gör det möjligt att installera hela systemet. Cd:n innehåller bara den minimala uppsättning programvara som behövs för att installera grundsystemet och hämta resterande paket över Internet.

Vad är bäst för mig – den minimala cd-rom:en eller de kompletta cd-rom:arna? Det beror på, men vi tror det finns många tillfällen då den minimala cd-avbildningen är bättre – framför allt hämtar du bara de paket du har valt att installera på din maskin, vilket sparar både tid och bandbredd. Å andra sidan är de kompletta cd:arna lämpligare när du installerar på mer än en maskin, eller på maskiner utan en tillgänglig Internetanslutning.

Vilka sorters nätverksanslutningar stöds under installationen? Nätverksinstallationen förutsätter att du har en Internetanslutning. Olika metoder stöds, exempelvis analogt uppringd PPP-anslutning, Ethernet-nätverk, WLAN (med vissa begränsningar), men ISDN stöds inte - beklagar!

Officiella nätinstallationsavbildningar för den stabila utgåvan

Dessa avbildningar, som är upp till 300 Mbyte stora, innehåller installationsprogrammet och en liten uppsättning paket som gör det möjligt att installera ett (väldigt) grundläggande system.

CD för nätinstallation (vanligtvis 150-300 Mbyte, beroende på arkitektur)

För information om dessa filer och hur du använder dem, se frågor och svar.

När du har hämtat avbildningarna, se till att läsa den detaljerade informationen om installationsproceduren.

Inofficiella nätinstallationsavbildningar med icke-fria fast-program (firmware) inkluderade

Om någon av hårdvaran i ditt system kräver att icke-fria fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket eller hämta en inofficiell avbildning som inkluderar dessa icke-fria fastprogram. Instruktioner om hur du använder tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under en installation kan hittas i Installationsguiden.

inofficiella installationsavbildningfar för stabila utgåvan med fastprogram inkluderade